C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

Етичен кодекс на съдебните служители

Етичен кодекс на адвоката

Заповед за забрана на тютюнопушенето в сградата на Съдебната палата

Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти

Правила за случайно разпределение на делата по докладчици

Правила за организацията на публикуване на съдебните актове

Правила за професионално и етично поведение на служителите от съдебната администрация.

Правила за изпращане на съдебни актове и книжа по електронна поща

Правила за подбор и наемане на съдебни служители

Правила за връчване на съдебни книжа от служителите на "Служба по връчване на призовки и съдебни книжа"

Правила за плащане чрез ПОС-терминал на държавни такси, разноски, глоби, депозити и гаранции по сметки на Окръжен съд – Русе.

Правила за работата на съдебните заседатели

Правила за достъп до електронните досиета на делата

Правила за приемане и регистриране на входяща кореспонденция, удостоверена с КЕП

Правила относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване

Медийна стратегия на Окръжен съд - Русе

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация