C C C C A+ A A- X

Деловодства

Деловодство

Работно време

 • от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване

Служба "Деловодство":

 • Образува в дела разпределените по докладчици входящи документи;
 • Извършва вписвания в съответните деловодни книги;
 • Изготвя списък за призовките, изпраща призовките и съобщенията по делата, с изключение на тези по отложените дела;
 • Подрежда новопостъпили документи към висящите дела;
 • Следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания;
 • Организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
 • Предоставя справки по делата;
 • Подготвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са постъпили жалби;
 • Предава в архива приключените дела;
 • Поддържа календар за насрочените дела;
 • Отразява в електронната папка съответния статус и местоположение на делото;
 • Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на председателя на съда.

Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата.
Служба "Деловодство" включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.
От изходящите документи се оставят преписи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки. На преписите се отбелязват имената на лицата, подписали съответния документ, и номерът, под който са изведени.

Р. Тончева, С. Атанасова

Гражданско отделение I инстанция

етаж 3, стая 31

+359 82 881 331

И. Георгиева, Е. Великова

Гражданско отделение II инстанция

етаж 3, стая 31

+359 82 881 344

Л. Маринова, В. Великова

Търговско отделение

етаж 3, стая 31

+359 82 881 346

Т. Николова, Д. Георгиева

Наказателно отделение I и II инстанция

етаж 3, стая 31

+359 82 881 343

А. Недева

Фирмено отделение

етаж 3, стая 33

+359 82 881 333

Т. Пейкова

Наказателно отделение I и II инстанция

етаж 3, стая 33

+359 82 881 389

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация