C C C C A+ A A- X

Проекти

  • Ден на отворените врати

Информационната кампания „Ден на отворените врати“ е сред основните комуникационни дейности, инициирани и развити от Висшия съдебен съвет от 2012 година. Очакваните резултати са обвързани с повишаване на информираността и познаването на функциите и ролите на отделните органи на съдебна власт, създаване на трайни положителни впечатления и отношение към съдебната власт. Основните целеви групи, чиито представители участват активно в Дните на отворените врати, са ученици и студенти.
Инициативата „Ден на отворените врати“ в Окръжен съд – Русе се провежда ежегодно през месец октомври. Подробна информация се публикува своевременно в интернет страницата на съда в раздел „Пресцентър“, подраздел „Новини“.

  • Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ е инициирана от Висшия съдебен съвет и се осъществява в сътрудничество с Министерството на образованието и науката. Тя е насочена към ученици от VІІІ до ХІІ клас. Целта й е обогатяване познанията на гимназистите относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, повишаване степента на спазване на законите, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие и повишаване на доверието в съдебната власт. Осъществява се под формата на лекционен курс в учебни часове, както и чрез посещения в съдилища/прокуратури, последвани от разяснения и дискусии, провеждане на симулативни процеси, викторини и други инициативи.
Окръжен съд – Русе работи по тази програма от учебната 2016-2017 година. Всяка лекция на съдия се организира съвместно със служителя връзки с обществеността. По време на срещите между съдии и ученици системният администратор, изкушен от фотографията и с отлични фотографски умения, запечатва събитията в снимки. Подробна информация за тези мероприятия се публикува своевременно в интернет страницата на съда в раздел „Пресцентър“, подраздел „Новини“.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация